slide-2-csc
 • C-CONSULT

  trên 5

  C-CONSULT

  CSC sẽ dùng mọi thứ mà chúng tôi có đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí cho khách hàng và hưởng lợi trên số chúng tôi tiết kiệm được mà được phía khách hàng đồng ý.

  Khách hàng của chúng tôi là người:

  Chuẩn bị xây nhà máy.

  Đã có nhà máy.

  Tài liệu cần có:

  Bản vẽ tổng thể.

  Đi thăm nhà máy nếu cần.

  Hợp đồng hợp tác và chia sẻ lợi ích. ( Mẫu của CSC)

  C-CONSULT – GROW UP TOGETHER!

 • SALES TEAM SETUP 2019

  trên 5

  Set up sales team with low price

  5,000,000₫ 20,000,000₫

 • CSC R&D

  trên 5

 • English CSC

  5.00 trên 5

  Cải thiện kỹ năng tiếng Anh và tận hưởng cuộc sống

  3,000,000₫ 300,000₫

 • CSC SALES UP

  trên 5

  CSC-Sales-up

  5,000,000₫ 8,000,000₫