SOME THING HOT?

 • CSC SALES UP

  trên 5

  CSC-Sales-up

  5,000,000₫ 8,000,000₫

 • English CSC

  5.00 trên 5

  Cải thiện kỹ năng tiếng Anh và tận hưởng cuộc sống

  3,000,000₫ 300,000₫

 • CSC R&D

  trên 5

 • SALES TEAM SETUP 2019

  trên 5

  Set up sales team with low price

  5,000,000₫ 20,000,000₫

 • C-CONSULT

  trên 5

  C-CONSULT

  CSC sẽ dùng mọi thứ mà chúng tôi có đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí cho khách hàng và hưởng lợi trên số chúng tôi tiết kiệm được mà được phía khách hàng đồng ý.

  Khách hàng của chúng tôi là người:

  Chuẩn bị xây nhà máy.

  Đã có nhà máy.

  Tài liệu cần có:

  Bản vẽ tổng thể.

  Đi thăm nhà máy nếu cần.

  Hợp đồng hợp tác và chia sẻ lợi ích. ( Mẫu của CSC)

  C-CONSULT – GROW UP TOGETHER!

WHY CSC?

CSC Club is a club built nationwide sales
Join CSC has the following benefits:
1 – Understand the multi-dimensional information about the project
2 – Reduce the time to search and information mining projects
3 – Increase sales performance.
4 – Cost savings sales
5 – Increase knowledge of auxiliary products.
6 – Can support multi-sector sales
7 – Create relationships with nationwide sales through the system
And more other utilities

Bestter conection
95%
More information about project
95%
Everybody friendly
81%
Update project directly
86%
Follow project with right schedule
81%